Biosolární střechy – přínosy správné kombinace zelené střechy s fotovoltaikou

Přínosy, které poskytují zelené střechy, jsou již obecně známé, stejně jako výhody umístění fotovoltaických panelů na střechy. Když se obě tyto technologie na střeše použijí zároveň a vhodným způsobem, přináší to výhody pro zelenou střechu i fotovoltaiku. Jak tato kombinace funguje?

Solární technologie a zeleň na střeše lze kombinovat vícero způsoby, přičemž každý má své přednosti i úskalí. Jak postupovat správně?

Řešením je tzv. biosolární střecha. Termín (z anglického biosolar) vznikl spojením slov biodiverzita a solární a obsahuje tak v sobě dvě základní charakteristiky, jimiž se vyznačuje. Biosolární zelené střechy se v zahraničí již běžně instalují, systémová řešení biosolárních zelených střech jsou na evropském trhu k dispozici více než 15 let a své kořeny mají ve Švýcarsku a Německu.

Zelená střecha na skladovací hale s fotovoltaickými panely orientovanými východ-západ na vyvýšené nosné konstrukci. Zdroj: Pavel Dostal, GreenVille

Biosolární zelená střecha nese FV panel na vyvýšené nosné konstrukci, která je uzpůsobena tak, aby spodní hrana panelu byla cca 30 cm nad povrchem substrátu. Nosná konstrukce fotovoltaiky je integrovaná do vegetačního souvrství, z čehož plyne množství výhod:

  • Vegetace roste v celé ploše zelené střechy, i pod panely
  • Díky vyvýšené konstrukci se minimalizuje riziko zastínění panelu rostlinami
  • Konstrukce je plošně přitížena a fixována vegetačním souvrstvím, eliminuje se tak bodové zatížení.
  • Není nutné konstrukci kotvit do střechy, čímž se výrazně snižuje riziko zatékání a tepelných mostů.
  • Mírné zvýšení účinnosti FV panelů oproti instalaci na nezelené střeše
  • Větší biodiverzita rostlin a živočichů než na klasické extenzivní zelené střeše

Zelená střecha na výrobní hale s jižně orientovanou fotovoltaikou na vyvýšené nosné konstrukci. Zdroj: Pavel Dostal, GreenVille“

Biosolární střechu je možné realizovat i pomocí bifaciálních (oboustranných) panelů orientovaných kolmo na povrch střechy, přičemž panely jsou opět posazeny výše, aby je rostoucí vegetace neohrozila. Princip řešení biosolární střechy s panely na svislo je obdobný, jako když panely na konstrukci leží. Takové instalace jsou zatím poměrně vzácné, ale nabízí velký potenciál do budoucna.

Alfou a omegou funkční kombinace fotovoltaiky a zelené střechy je odborná příprava a provedení. Ty by měly být vždy prováděny odbornými firmami s dostatečnou znalostí problematiky zelených střech i fotovoltaiky. Nutná je přitom součinnost zákazníka, realizátora vegetačního souvrství a integrované nosné konstrukce a dodavatele fotovoltaického systému. Ani údržbu není radno zanedbat. Extenzivní zelenou střechu je třeba 1-2x do roka navštívit a zkontrolovat, zda se na ní nevyskytují nežádoucí rostliny, které by svým vysokým vzrůstem mohly způsobit zastínění panelu.

Fotovoltaiku je možné se zelenou střechou kombinovat i bez systémových řešení, to ale při špatném návrhu může být zdrojem mnoha problémů spojených s kotvením, přitížením nebo zastíněním FV panelů. Na takové problémy rovněž člověk může narazit při dodatečné realizaci jak zelené střechy, tak fotovoltaiky. Výsledkem pak může být namísto synergie snížení účinnosti panelů, nefunkčnost zelené střechy nebo obojí dohromady.

Biosolární zelené střechy zachovávají výhody zelené střechy (zadržení vody v místě dopadu, ochrana hydroizolace, tepelný komfort v budově a další) a propojují je s nízkoemisní výrobou energie. Výsledné řešení je přínosem pro oba systémy a při správném návrhu, provedení a údržbě je účinnou odpovědí na řešení dopadů klimatické krize ve městech, úbytek biodiverzity a energetické výzvy. V době, kdy člověk řeší komplexní multioborové problémy, přinášejí biosolární zelené střechy komplexní a multioborové řešení.

V GreenVille máme s realizací zelených střech více než 15 let zkušeností a umíme Vám s realizací biosolární zelené střechy pomoci.

www.greenville.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Stavba, Střechy, Video, Vytápění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.