Ekonomika, mechanické a tepelné vlastnosti stavěných konstrukcí z betonových skořepinových tvárnic .

Tenkostěnné ( skořepinové ) betonové tvárnice splňují vysoké požadavky na mechanickou odolnost , zvukovou neprůzvučnost a požární odolnost. Jsou vhodné i do zátopových oblastí. Zlevňují stavbu zejména svou dobrou manipulovatelností a nenáročnou výrobou. Vyhovují stavbě nízkoenergetických domů. Stále vyhledávanější jsou lehké , úsporné a dokonale hladké dutinové stropní panely ALIDAL vhodné do všech stavebních konstrukcí. Tyto stavební systémy vyrábí a dodává na stavební trh firma Dobiáš pro realizaci zakázek.

Tenkostěnné betonové tvárnice se běžně používají v západní Evropě pro stavbu rodinných domů, bytovou a průmyslovou výstavbu. V České republice se vyrábějí od roku 1992. Přes počáteční nedůvěru se zájem tuzemských odběratelů každým rokem zvyšuje a nachází své spokojené zákazníky .

Ekonomika stavby :
Vzhledem k ekonomickým a ekologickým tlakům na výstavbu bytových objektů je nutné se zamýšlet nad celkovou koncepcí staveb jako takových. Vysoká energetická náročnost na výrobu a dopravu výrazně zatěžuje naše životní prostředí i naši kapsu. Jeden ze způsobů, jak se dá tato skutečnost řešit, jsou výrobky s velice malou energetickou náročností jak při výrobě , tak z hlediska dopravních vzdáleností. Těmto požadavkům plně vyhovují výrobky z betonu. Konkrétně jedním z výrobků jsou tenkostěnné betonové tvárnice vyráběné a splňující EN 771-3. Výrobny těchto betonových tvárnic musí projít kontrolou certifikačních orgánů a musí získat certifikát „ Systém řízení výroby podle EN 771-3 „ Tím je zaručena předpokládaná kvalita tenkostěnných betonových tvárnic. Vlastní ekonomický přínos tenkostěnné betonové tvárnice pro současné stavebnictví je zejména v možnostech snížení negativních dopadů na životní prostředí:

  • nenáročná výroba , písek a kámen jsou většinou dostupné v nejbližším okolí
  • spotřeba cementů použitých při vlastní výrobě je pouze 8 – 10%
  • dopravní náklady při použití tvárnic šířky 20 cm jsou poloviční oproti cihelným blokům a u tvárnic o šířce 15 cm jsou dopravní náklady třikrát menší ( v celostátním měřítku to jsou úspory , jež mohou dosahovat ohromujících rozměrů )


Zlevnění stavby :
Při vlastní realizaci staveb jsou to dále úspory přesunu hmot na staveništi a při vlastním zdění. Spotřeba malty při zdění je minimální – vzhledem k přesnosti vyráběných tvárnic dochází k zrychlení a tím i k zlevnění stavby. Další rezervou je vlastní zakládání stavby. Zvláště pak při provedení technického prostoru pod vlastní stavbou se posunuje kvalita zakládání na vyšší úroveň. Při využití drenáže vně základových pasů a nopové folie jako svislé izolace není nutné provádět vodorovnou izolaci proti vodě. Vzlínavost vody v tvárnicích je tak malá, že i při ponoření do vody tato nevystoupí výše než do dvou třetin. Technický prostor je příčně odvětrán a ve většině případu není třeba provádět protiradonovou izolaci. Tím dojde k výraznému zlevnění a zjednodušení stavby. Bohužel stavební konzervatizmus neustále přetrvává v myšlení a rozhodování, aniž by rozhodovalo hledisko zjednodušení a úspory nákladů staveb.
Mechanické, zvukové a požární vlastnosti tenkostěnných betonových tvárnic:
Tenkostěnné betonové tvárnice mají lepší mechanické vlastnosti proti jiným výrobkům. Důkazem je například použití při stavbě Velké Knihovny v Paříži , mimo jiné i pro svoji odolnost proti ohni. Tenkostěnné betonové tvárnice mají tloušťku stěn obvykle 18 – 22 mm a plné dno. I při takto slabých stěnách užitné vlastnosti těchto tvárnic jsou nesrovnatelné s jinými výrobky. Zdí se dnem nahoru na cementovou maltu v síle 5 – 10 mm maltou shodné pevnosti s pevností tvárnic. Při výrobě jsou v jedné formě jednotlivé tvárnice dělitelné na polovinu , třetinu a dvě třetiny. Přiřezávání jiných rozměrů za použití diamantového kotouče není obtížné. Běžně v jedné tvárnici ( koncové) jsou průběžné otvory pro možnost svislého armování a betonování. Při vybetonování těchto otvorů tak vznikne železobetonový sloupek. To umožňuje zhotovovat konstrukce pro zvlášť vysoké zatížení. Není třeba rozlišovat výrobky s mechanickou odolností , zvukovou neprůzvučností, a požární odolností tak jako u jiných výrobků . Tenkostěnné betonové tvárnice splňují všechny tyto požadavky beze zbytku. V zemích , kde se tyto výrobky běžně používají více než 50 let, není neobvyklé vidět stavby o více než pěti nadzemních podlažích. Pro výborné zvukové vlastnosti jsou běžně využívány v bytových domech, jako výplňové zdivo železobetonových skeletů a pro výbornou odolnost v ohni jako protipožární stěny.

Tepelné vlastnosti :
Požadavky na tepelnou ochranu budov splňují stavby z tenkostěnných betonových tvárnic ve spojení s dodatečnou tepelnou izolací. Běžně používané systémy zateplení vnější , vnitřní nebo použití dvojité stěny vycházejí z podstaty těchto výrobků. Pro izolaci staveb není podstatné, jakého izolantu se použije. Vzhledem k nízké nasákavosti okolo 5 % hmotnosti a výborné paropropustnosti není kondenzování vody v konstrukci stavby možné. Tím se eliminují možné oblasti vzniku vlhkosti a výskytu plísní.

Použití tenkostěnných betonových tvárnic v zátopových oblastech :
V zátopových oblastech přímému zatopení objektů systém tenkostěnných betonových tvárnic jako jediný spolehlivě odolává. Podle našich zkušeností po povodni , jež v minulosti postihla Prahu, do dvou týdnů po opadnutí vody by bylo možné domy znovu používat. Tato vlastnost vychází z dvoukomorového dutého prostoru, z něhož snadno odteče nahromaděná voda . Rychlost následného vysychání se může počítat na dny.

Tenkostěnné betonové tvárnice jako vyzdívky v železobetonových konstrukcích :

Dnešní běžná praxe vyzdívání železobetonových konstrukcí cihelnými bloky a následné zateplení celé konstrukce izolantem se z hlediska stavebního jeví jako nelogická . Použitím tenkostěnných betonových tvárnic šíře 20 cm je z ekonomického hlediska opodstatněné. Úspory při dnešních cenových relacích mohou být jednoznačné na straně objednavatele, bohužel ne na straně dodavatele.

Stavby bytových domů :
Při stavbě bytových domů se neustále řeší problém zvukové pohody jednotlivých bytů . Je všeobecně známo, že čím těžší konstrukční materiál se použije , tím lepšího výsledku se docílí. Běžné tenkostěnné betonové tvárnice docilují vzduchové neprůzvučnosti okolo 52 dB. Použitím tenkostěnných betonových tvárnic se předejde kombinaci několika druhů různých výrobků.

Nízkoenergetické domy :
Při použití vhodných izolačních materiálů a jednoduchých technologií nucené výměny vzduchu je snadné použitím tenkostěnných betonových tvárnic vytvořit základní stavební konstrukci pro úsporné a ekonomické stavby. Pro dostatečnou akumulační schopnost a zdravotní nezávadnost jsou tyto výrobky vhodným řešením i pro velmi náročné stavby .

100 % recyklovatelné

Betonové tvárnice jsou stoprocentně recyklovatelné – po jednoduchém rozdrcení můžeme materiál opět použít k novým účelům .

Dá se tedy říci , že se jedná o výrobky s malou ekologickou zátěží .

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Stavba. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.