Kopaná studna potřebuje občasnou údržbu

Doba se změnila a dnes už není pravidlem to, že máme-li vlastní kopanou studnu, máme zaručeně kvalitní pitnou vodu! Takováto prohlášení se už dávno stala minulostí. Během posledních padesáti let dochází často k znečištění spodních vod, že mnohdy ani nevíme, co vlastně pijeme.

Co můžeme udělat sami pro kvalitní vodu ve starší kopané studni?

Minimálně to, že budeme provádět její pravidelné čištění a dezinfikování, čili prevenci. Jak často se má provádět preventivní prohlídka, není jednoznačné, hodně záleží na stavu studny i na místních podmínkách, to znamená například na složení půdy: u studní kopaných v podloží, složeném z drobnozrnné a sypké horniny bez větších kamenů, je větší pravděpodobnost, že máme kontaminovanou vodu – u takového podloží je možný kupříkladu průsak z polí nebo od sousedových hospodářských zvířat, anebo zatékání a prosakování povrchových a podpovrchových vod, které mohou přinášet organická znečištění. Jestli je to i náš případ, zjistíme nejlépe po prudké průtrži nebo po přívalových deštích, kdy dochází k největšímu znečištění – voda nám do studny zanese kde co. Tuto kontaminaci poznáme snadno zrakem nebo čichem. Začne-li voda měnit vzhled, chuť či pach, byla zřejmě kontaminována bakteriemi. Může se také rychle zanést sací koš a zničit čerpadlo nebo domácí vodárna. Velký pozor je potřeba si dát po případných záplavách –  to je nutné provést kompletní sanaci studny, nejlépe přizváním odborné firmy.

Studny, kopané v tvrdých horninách, s sebou nesou menší rizika. Ale i tak – studniční prameny přinášejí na dno studny mechanické nečistoty, jako je třeba písek a bahno a dochází k tvorbě kalových usazenin, které vodu znečišťují.

K dalšímu závažnému znečišťování vody může docházet důsledkem netěsnícího krytu, ale také stěn studny: do vody tak mohou pronikat zbytky rostlin, hmyz, prach a pyl, a dokonce slimáci, anebo drobní hlodavci.

Nečekejme tedy, až nám poteče kalná voda z kohoutku, ale provádějme včasná preventivní opatření!

A teď můžeme začít s údržbou studny úplně od začátku:

Jako první krok bychom si měli nechat provést chemický a mikrobiologický rozbor vody – tak se za několik dnů dovíme, zda třeba právě z výše uvedených důvodů nebyly překročeny hygienické limity a jestli je voda v dobré pitné kvalitě. Požadavky na kvalitu vody, která je určena k lidské spotřebě, jsou definovány nařízením vlády.

Pokud se tedy ukáže, že výsledky laboratorního rozboru nejsou optimální, pak máme dvě možnosti – buď k sanaci pozvat studnaře, anebo – máme-li dostatek schopností, znalostí a odvahy – pustit se do tohoto díla sami.  Jestli se však jedná o hodně hlubokou studnu, anebo jde rovnou o její rekonstrukci, práce určitě svěříme odborníkům!

Jak by tedy mělo vypadat ozdravění studny a vody v ní, budeme-li je provádět svépomocí:

  • jako první je nutné nejprve odčerpat všechnu vodu – to může trvat celý den i déle
  • pak zasuneme do studny žebřík a vybaveni ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice, přilba s čelovkou, gumáky a lano uvázané kolem pasu, sestoupíme dolů a musíme vybrat veškerý kal a usazeniny ze dna – zde by bylo vhodné, kdybychom měli k ruce ještě druhou osobu – jedna nabírá ve studni do kbelíku, druhá pomocí vrátku vytahuje kbelík nahoru a vysypává; je dobré mít kýble dva – než bude jeden vysypán, tak pracovník ve studni stačí naplnit druhý
  • (např. ve studni nekuřte, mohly by tam být nějaké podzemní plyny)
  • vodu s nečistotami odčerpáme
  • dno je možno vysypat podsypovým filtrem (vrstva písku, štěrk) a také se může nechat studna nově vyvložkovat odborníkem, pokud je poškození stěn rozsáhlejší
  • poté necháme studnu zčásti naplnit s použitím bio dezinfekce; druhý den znovu odčerpáme
  • pak už jen necháme prameny, aby studnu zcela naplnily
  • mezitím je potřeba zvážit, jestli není nutné opravit nebo vyměnit zákrytovou desku, případně vyměnit či opravit čerpadlo, anebo ruční pumpu
  • následujících 14 dní budeme vodu čerpat tak, jak jsme byli zvyklí, ale používáme ji
  • po 14 dnech odvezeme do laboratoře nový vzorek a necháme znovu udělat jeho rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb.
Příspěvek byl publikován v rubrice Zahrada. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.