Jak na dřevěnou fasádu a terasu

S blížícím se dokončením domu přichází čas na dřevěnou fasádu a o něco později na terasu a tak Vás v krátkosti Vás provedeme zhotovením fasády a terasy. Na úvod několik všeobecných informací. Dřevo je přírodní materiál a jeho vlastnosti a charakteristiky jsou různé podle druhu dřeviny, ze které pochází. Vhodnost všech vlastností a charakteristik dřeviny je potřeba posoudit již ve fázi výběru dřeva pro konkrétní použití. Zajímá nás nejen vzhled a trvanlivost dřeviny, ale také zejména jeho schopnost bobtnání a sesychání a obsah tříslovin. To vše musí být zohledněno při volbě spojovacího materiálu – vrutů a upevňovacího příslušenství. I přes to, že budou použity kvalitní vruty, ale nevhodně vybrané, může docházet k jejich selhání vlivem vlastností dřeva a nevhodného návrhu konstrukce fasády nebo terasy.

Fasády vytváří nejen elegantní vzhled budovy, ale chrání ji i před povětrnostními vlivy a pomáhá udržet příjemné klima uvnitř budovy. Fasáda může mít jen dekorativní roli, anebo může být současně i funkčním prvkem budovy v případě, že se jedná o provětrávanou fasádu. Provětrávaná fasáda je ideální v případě, že se jedná o difúzně otevřenou stavbu. A právě při zhotovování provětrávaných fasád nalezne dřevo nejvíce uplatnění.

Správně provedená provětrávaná fasáda chrání konstrukci budovy před působením povětrnostních vlivů – dešťovou vodou, sněhem a větrem. V zimě odvádí vlhkost prostupující z interiéru budovy, v létě přispívá k ochlazování budovy. Provětrávaná fasáda také přispívá k akustické izolaci, tedy ke snížení hluku pronikajícího dovnitř budovy.

Základem provětrávané dřevěné fasády je nosná konstrukce. Ta je tvořena svislými nosníky. Nosníky první vrstvy můžeme upevnit buď přímo na stěnu (průvlečnou montáží), nebo např. pomocí úhelníků. V případě úhelníků je následně vlastní nosník k úhelníkům připojen nerezovými vruty. Velkou výhodou montáže na úhelníky je jednoduché vyrovnání nerovného podkladu. Doporučená rozteč nosníků je od 500 do 1000 mm v závislosti na profilu nosníků a profilů obkladových desek. Nosníky je vhodné ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.

Na nosníky první vrstvy se připevní kontaktní ochranná paropropustná fólie. Následuje připevnění druhé vrstvy roštu. Nosníky se připevní za pomocí nerezových vrutů k nosníkům první vrstvy. Rošt současně vytváří kontinuální vzduchovou mezeru pro proudění vzduchu, který odvádí vlhkost. Tato mezera musí mít tloušťku minimálně 20 mm a v dolní a horní části musí zůstat otevřená. V horní části by měla být mezera min. 20 mm. Ve spodní části je nutný prostor pro vznik proudění vzduchu a vhodné je i zohlednit zónu odstřikující vody při dešti. Tato zóna by měla být min. 300 mm.

Pro připojení fasádních profilů s přiznanými spoji doporučujeme vruty RAPI-TEC© TERASO, TERASO PLUS, FASAD nebo BSP do palubek a lišt. V případě viditelného připojování doporučujeme předvrtávat, u vrutů z kaleného nerezu zejména z estetického hlediska, u vrutů z austenitické nerezové oceli A4 je předvrtání nutností.

Desky o šířce 80 mm a více je nutné připojovat dvěma vruty na šířku. Minimální vzdálenost osy vrutu od okraje je 3*d (3*průměr přes závit), minimální vzdálenost od konce desky je 50 mm. Je-li mezi deskami vytvářena spára, pak lze k vytvoření pravidelné spáry použít mezerník.

V případě překládané fasády se pro připojení desky o šířce 120 mm a méně použije jeden vrut na šířku a pro desky širší jak 120 mm dva vruty.

Terasy jsou nejnáročnější na správné zhotovení. Zpravidla jsou vystaveny povětrnostním vlivům a to násobí každou chybu v konstrukci a v provedení. Terasy se skládají z mnoha jednotlivých dílů, pro zjednodušení je můžeme rozdělit na dvě základní části. Na spodní konstrukci a pochozí část.

Spodní konstrukce sestává z podpěr a nosníků. Podpěry přenáší zatížení z terasy na podklad. Proto musí být položeny na dostatečně únosném podkladu, u kterého je vyřešen případný odvod srážkové vody. Podle stavebních podmínek a požadavků na výšku terasy volíme mezi podpěrami TP1 až TP6. Doporučená výška terasy od podkladu po horní hranu terasové palubky je 150 mm. Výšky 70 mm a méně jsou vysloveně nevhodné. V případě, že je terasa vysoká 600 mm a výše a je situována některá z hran do volného prostoru, musí být opatřena zábradlím. Osová vzdálenost nosníků by měla být v rozmezí 400 až 600 mm v závislosti na dřevině a tloušťce palubky. Doporučená osová vzdálenost je 20 x tloušťka palubky.

Pochozí část je tvořena terasovými palubkami a případně dilatačními díly. Je to hlavní část terasy, která dělá největší parádu. Proto by její zhotovení mělo být co nejpečlivější. Pro viditelné připojení doporučujeme vruty RAPI-TEC© TERASO EKO nebo TOP. U vrutů z austenitické nerezové oceli je předvrtání nutností, u vrutů z martenzitické nerezové oceli je předvrtání doporučováno zejména z estetických důvodů. Mezi jednotlivými palubkami musí být spára šířky min. 7 mm, která vyrovnává objemové změny palubek. K vytvoření rovnoměrných mezer mezi terasovými prkny se používají mezerníky.

Vzhledem k objemovým změnám terasových palubek je vhodné chránit vruty před extrémním namáháním na střih některým z dilatačním prvků. Volit můžeme mezi terasovou lištou a terasovou hvězdou. Terasová lišta zabraňuje stříhání nerezových vrutů při roztahování (bobtnání) nebo smršťování (sesychání) dřeva. Terasová lišta vytváří 7 mm širokou mezeru mezi nosníkem spodní konstrukce a spodní stranou terasové palubky. Vruty tak mají v mezeře prostor na reakci na namáhání, které je v příčném směru terasové palubky obzvlášť silné. Dalším plusem použití terasové lišty je rychlý odvod srážkové vody a rychlejší vysychání spoje, prodlužuje se tak životnost terasy.

Detailní informace a doporučení týkající se teras, fasád a venkovních staveb naleznete v katalogu nerezových vrutů společnosti HPM TEC.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dům a byt, Stavba. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.