Skládaná stropní konstrukce DOBIÁŠ – pro novostavby i rekonstrukce !

Skládaná stropní konstrukce , kterou vyrábí a dodává k rukám českých stavebníků firma Dobiáš spol.s r.o. z Kněžmosta je vhodná pro použití jak u realizovaných novostaveb tak nachází své využití u rekonstrukcí objektů.

Výhodou je snadná montáž kdy není nutné používat těžkou jeřábovou techniku – realizaci lze provézt i ručně , konstrukce celý objekt ztuží a vypořádá se i s nepravidelným půdorysem.

Popis konstrukce :

Stropní systém se skládá s poloprefabrikovaných trámců a výplňových dutinových vložek. Po zmonolitnění a vytvvrdnutí betonu je stropní konstrukce nosná . Stropní trámce se pokládají přímo na nosnou zeď v osové vzdálenosti dané rozměrem stropních vložek .Minimální uložení trámců je 15 cm na zdivu. Po rozmístění trámců dle kladečského plánu je nutné stropní konstrukci podepřít montážními podpěrami. Podpěry musí být umístěny napříč. poloprefabrikovaných trámců cv max. Vzdálenosti 1,5 m. Pomocí podpěrné konstrukce předepneme trámce uprostřed o 1/300 rozponu trámce. Na vyrovnané a podepřené trámce klademe stropní vložky v příčném směru trámců .

Je-li první řada stropních vložek položena na zdi nesmí její dutiny zasahovat do zdiva, proto je uložení první stropnice na zdi max. 4 cm. Podle požadavků projektu se provede vyztužení desky přídavnou roznášecí výztuží. Pro vyztužení se používají svařované sítě 6/ 150 x 150, které se kladou na horní výztuž trámců. Po kompletaci výztuže včetně věnců konstrukci zabetonujeme betonem B 25 a betonovou směs zhutníme. Betonáž nesmí být přerušena v místě nosníků. Technologickou spáru lze vytvořit pouze v místě vložek. Po dobu tvrdnutí beton ošetřujeme vodou, abychom zabránili jeho vyschnutí. Podpěrnou konstrukci můžeme odstranit po dostatečném vytvrdnutí betonu ( cca 28 dní ).

Materiál konstrukce :

Materiál trámce je prostorová armatura z betonářské oceli 10505, beton B30. Stropní vložka je z vibrolisovaného betonu.

Doprava a skladování :

Trámce se přepravují a skladují v poloze ve které budou zabudovány. Při skladování se prokládají 1/5 – 1/4 délky od konce trámců. Proklady musí být umístěny vždy nad sebou. Stropní vložky se přepravují na paletách. Stropní trámce i palety se stropními vložkami je nutné skladovat na rovné zpevněné ploše.

Použití stropní konstrukce :

Systém se používá pro zastropení rodinných,bytových a jiných objektů, kde vyhovuje svými vlastnostmi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Projekty domů, Stavba, Střechy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.