U obnovitelných zdrojů energií dáváme Evropě náskok, který budeme muset dotahovat

Využívání obnovitelných zdrojů pro jiné účely než výroba elektřiny celosvětově pokulhává. V roce 2018 tvořil podíl fosilních paliv na celkově spotřebované energii cca 80 %, tzv. moderní obnovitelné zdroje v podobě solárních či větrných elektráren, geotermální energie a vodní energie pak vyrobily pouze cca 10 % spotřebované energie. Pokud chtějí vyspělé západní země a Čína, která hraje na poli čistých energií prim, dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, „něco“ se musí změnit!

Zatímco doposud se snahy o podporu obnovitelných zdrojů energií zaměřovaly především na výrobu elektřiny, dopravu a průmysl, nyní přichází na řadu další významný úkol – snížit energetickou stopu rezidenčních budov, jež se na celkové spotřebě energií v Evropské unii podílí z cca 25 %.

Dvě známá řešení zahrnují snížení energetické náročnosti budov a vyšší zapojení obnovitelných zdrojů energie do vytápění a chlazení budov. K dosažení prvního bodu výrazně přispějí novinky, jež na území Evropské unie vstoupí v platnost v roce 2021, kdy nově bude možné získat stavební povolení pouze na budovy s velmi nízkou energetickou náročností. Členské země Evropské unie rovněž podporují snižování energetické náročnosti budov skrze pobídky na jejich zateplení.

Druhá část řešení, tzn. vyšší zapojení obnovitelných zdrojů energií, má také již konkrétní podoby, např.:

  • Opětovného využívání odpadového tepla za pomoci tepelných čerpadel a následnou distribuci tohoto tepla domácnostem. Tyto projekty už dnes existují např. v Hamburgu, Kodani, Londýně.
  • Využívání geotermálního tepla a dálkové vytápění domácností v okolí. I zde již existují funkční řešení, např. ve Švýcarsku úspěšně „vyrábí“ energii z geotermálního tepla tamních jezer, ambiciózní plány mají i v Rakousku, které chce zvýšit podíl geotermálního tepla na celkově spotřebovaných energií ve Vídni na 10 %. Ve Skandinávských zemích pak nezřídka narazíte na projekty, kdy velká geotermální tepelná čerpadla umístěná v podzemí zásobují energií celé městské čtvrti.
  • Podporu obnovitelných zdrojů na „lokální“ úrovni, kdy státy Evropské unie podporují domácnosti k instalaci solárních panelů či koupi tepelných čerpadel. V západních spolkových zemích Německa dnes najdete tepelná čerpadla téměř u 40 % novostaveb!

Výše uvedené trendy se nevyhýbají ani České republice, i v zde je možné získat pobídku na pořízení tepelného čerpadla, i zdejší firmy zpracovávají odpadové teplo, jež následně opětovně využijí či jimi zásobují domácnosti v okolí. Po nepříjemné zkušenosti s podporou solárních elektráren, v tuzemsku se nyní nemluví nahlas o další podpoře obnovitelných zdrojů energie, projekty na velké geotermální elektrárny pak zůstávají jen na papíře, stejně jako plány na omezování využívání fosilních paliv (kromě programu kotlíkových dotací pro rodinné domy). Aktuální situace však neznamená, že by obnovitelné zdroje v České republice neměly potenciál, jen dáváme západní Evropě náskok, který následně budeme dohánět stejně tak, jako to děláme v ekonomice. Obnovitelné zdroje energie jsou budoucnost a jejich rozšíření bude mít zásadní vliv na strukturu pracovního trhu, energetickou soustavu, závislosti na centrálních dodávkách energií, ve stavebnictví apod.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Vytápění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.