Page 3 - SB_07_2017_press
P. 3

zálerˇ dí 2en01/7únor 2017

 StavbaBydlenĂ­

 Postavte si bydlení vašich snů

SS TT AA VV BB AA

OVík eknvdaolvitýndíůcmh ndařveodvěo,sjatkaývjsbtáe cjehšt ě neviděli������������������������4
sOh Vřervavtoidsyl:aZvaetompe nBolaprhootuep,l opuřveoddus�e�d��o��u� ����������������������� 10
ADosbořecziaatcepele dnáosdtřaevcahateoclůhr ámníotenptlooiv cahnlaýdcdhom doovam���ů��_��_�_��_�_��_�_��4�� 16

PJMeéáčtčeaesp otooc izts,mtžěřenevitcy�dh�ě�ul�á� v�vá� t�ez�i�jme�n�ě�n�_a�_�ú�_č�_t�y_�?�_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��8�� 22

ČJaíkmzr eznaotveovpaltitb ydtůovmé já_d_r_o_b_e_z_b_o_ur_á_n_í�_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_��1��2�� 24

Automatické brány pro komfort i bezpečnost������������������������ 28

Je vhodná vaše půda pro půdní vestavbu? ____ 14

II NN TT EE RR II ÉÉ RR
Ăšklid podle Marie Kondo:
CBNhayyutsč,tt áektetseesreuýkv lyímzmetaů.ložEvefaetkte?ti vNzneěmbaoě jztneábistae vjenběad!rne�v�ím������ ��t��a��h����e����m����_����_��_���_���_��_����_����1����8����                                         32
                                                                                                                                36

FJeankg Szhauři ívd oitb ýpvarcaímcopvonkouji:_h_la_v_n_ě_s_v_ět_lo__a _p_o_řá_d_e_k_�_��_�_��_�_�_��_��2��2�� 38

Zelená barva v ložnici je zabiják sexu.

IVnýbteorrniěérnoaovpéa kdfvunegřueje_f_ia_lo_v_á_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_��2��6�� 42

Máte doma školáka? Upravte mu dětský pokoj���������������������� 46
dBJInalseokptuisropuhnrjtááeov nvsžěeéiv: čoopisbtrtnkiatlaockdsuoyctvdh onayň í ks oudkcséehodysnobkěmiy,tá ýkc– tíed sreépostteiřgďenblei_čte_í?�_��_��_����_��_����_��_��_����_��_����_����2����8����
                                                                                                                                50
                                                                                                                                54

Zařizujeme koupelnu: sprchový kout, nebo box?��������������������� 60

Z A H R A D ASvětla do koupelny: kam, kolik a jaké�������������������������������� 62

PZroA veHlkRé AkoDupAelny je vhodná rohová vana_____ 30

Teď pomocník, jindy škůdce__________________ 32

Vytvořte si oázu pro odpočinek doma na balkoně�������������������� 64

JNaek mproodcloiu ažit šžikvoůtdnocsit pzaohkroadjonívhýocnháb rytoksu�t�li�n� ��������������������� 68
Zúathorčadí ačsa spetrog ovlo uz�im���ě�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_��_�_��_�_��_�_�_��_��3��5�� 70

HkCSBthtuyaeďcvpetrímeteýe retrsstppiuiě lvefvlyitavpyivíě r�o–s�ov�t ýbo�d�vpíea�tlo�etkt�l o�e–d�sr�ronaa�ím�dčh�yno�aua�í !�b tu�yi_p�mn�y_,a�_�ěkz_�tla�eý_h�r _�réka�_á�jdi_s�ěm_�t?ě�_e�o_�nc�_e�,_� n_�ít�_e�_����_��_���_���_��_����_����3����8���� 74
                                                                                                                                78

 FF II NN AA NN CC EE

UKužp uzjeamseen memůožvietotset sžeá zdáastta von ímdoptraávceem �n�a�� �s��t�a�v�b��u�� ����������� 80
nízkoenergetického domu____________________ 42

StavbaBydlenĂ­                                                                                                                           OoBbsSaAHh 3
   1   2   3   4   5   6   7   8