Page 4 - Stavba BydlenĂ­_ÄŤervenecsrpen_2017
P. 4

DŮM, ve kterém
máte chuť bydlet

Je to nenápadná novostavba. Pokud to o ní ale soudíte zpovzdálí a nejdete se na ni
podívat. Tichá lokalita. Příroda na dosah. Hezký výhled. Vynikající dopravní dostupnost.
Plná občanská vybavenost. Ale kolik takových domů v Praze je? Když se však přiblížíte
k Viladomu U Proseckých skal, zjistíte, že něco s vaším původním názorem není
v pořádku. Hned u vstupu do budovy ohraničené ploty s kamenivem v drátěných
klecích, odborně zvanými gabiony, začíná příchozí cesta od sloupů branky po chodníku
až do hloubi domu zhotovená z leštěné žuly, jak se později dozvídám původem z Číny.
Rázem jste v jiném světě. A posléze vás čeká překvapení za překvapením.

  Ještě před prohlídkou domu mi Petr    projektu vilového domu o  16 bytech,     Exkluzivní poloha
Šula, associate director realitní společ-  v domě stejně jako on také bydlí. Shodu-     Když stojíte před čtyřpodlažním vila-
nosti Prodessionals, která je prodejcem   jeme se na tom, že se to dnes hned tak
již dokončených bytů, sděluje jedno     nevidí, a  že to musí být nejen odvaha,   domem, tak to ještě nevidíte. V  prvním
„tajemství“, které se z oficiálních stránek ale i stoprocentní jistota, že jsem stvořil patře domu se už ale nad stromy přes uli-
projektu nedozvíte. Ing. arch. Zdeněk    tak kvalitní bydlení, že to nepovede ke   ci začínající zahrádkářské kolonie rýsuje
Teplý, jehož achitektonická kancelář     stížnostem jeho obyvatel. Znám příbě-    pohled na pražské panoráma a v třetím
A plus, spol. s r.o. (www.apluscz.eu), dům  hy několika podnikatelů, kteří to zkusili,  a  čtvrtém podlaží je široký výhled už
navrhla, a  je zároveň spolu s  Milanem   a velmi rychle se s úlevou ze svých pro-   doslova impozantní. To je jeden z  nej-
Jordákem i  spoluinvestorem celého      jektů odstěhovali.              důležitějších znaků výjimečné polohy
                                             domu v ulici Nad Kundratkou. Dalším je

4 StAVBA                                         cˇ ervenec—srpen 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9