Page 3 - Stavba BydlenĂ­_ÄŤervenecsrpen_2017
P. 3

cˇ elredveenn/eúc—nsorrpe2n0127017                                     oObBsSaAHh 3

 StavbaBydlenĂ­

 Postavte si bydlení vašich snů

  SS TT AA VV BB AA

  DOŮ kMva, lvitenkíctehr édmřemvoástetacvhbuáťcbhy dlet������������������������ 4
  s Vratislavem Blahou, předsedou 
  AJaskoncaiakucpeo vdaotdčaevrapatedllůo nmaovnodtou?vaných domů _______ 4

  Podle účelu použití a čistoty vody ������������������������12

  Péče o střechu v zimě_________________________ 8

  Vybíráme vhodný typ bazénové filtrace �������������������18

  ČPlíymno vzéatkerpbylit– drůomma_n_t_ik_a_i_ t_e_p_lo__b_e_z_k_o_m__ín_a__��_�_�_�_�_�_��_��1��2�24
  Je vhodná vaše půda pro půdní vestavbu? ____ 14

  INTERIÉR
 BIyNt, TktEerRý ImÉůRžete změnit jedním tahem_______ 18

  JPraokč zjeařiníddiut kpčnraí vcaorvnnáud_e_s_k_a_t_a_k_s_k_v_ě_lá_�_�_�_�_�_��_�_�_�_�_��_�_��2��2�28
  KInotuepreiélnraovsé m dovdeeřrneí_s_p_r_c_h_o_u_ _��_�_�_�_�_�_��_�_�_�_�_��_�_�_�_�_�_��_�_��2��6�32
  PBreáttoan osuvšéi tpdroabcřoe,vnšeí tdreněski ye k–o nomicky������������������36
  dlouhá životnost a osobitý design_____________ 28

  ZAHRADA
 PZroA veHlkRé AkoDupAelny je vhodná rohová vana_____ 30

  NTeďtr apdoičmníozcahnríka,d njiínpdoys ešzkeůndí c–ela_v_ič_k_y_,_k_á_m_e_n________ 32

  nebo rovnou pódium����������������������������������� 44

  Nemoci a škůdci pokojových rostlin 
  úTitpoyčpí rčoassvtěož í vt rzáivmníěk_i _b_ě_h_e_m__p_a_r_n_é_h_o_l_é_ta__�_��_�_�_�_�_��_�_��3��5 50
  Hypertufa – dekorační umělý kámen, 
  který si vyrobíte doma! ______________________ 38

  FF II NN AA NN CC EE

  LUežv nzéasheyp motéůkžyebteyl yžpárdoaČt eos kdooutanácreo dnnaí  bsatnakvubu 
  nveízlkkýomensetrragšeátkiecmké �h�o� �d�o��m��u��_�_�_�_�_�_��_�_�_�_�_�_��_�_�_�_�_�_��_�_��4��2 54

  StavbaBydlenĂ­
   1   2   3   4   5   6   7   8