Pozvánka na seminář

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na semináře pod názvem „Venkov a odpadní vody – prakticky“, které se uskuteční v lednu a únoru 2019 na 9 místech České republiky.

V rámci seminářů se budeme věnovat problematice řešení venkovských oblastí z hlediska odpadních vod. Cílem je zvýšit znalosti účastníků o možnostech řešení obcí jako celku, o plánech rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, o dotacích a o novinkách v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Zejména projektantům pak budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Seminář je určen pro vedení obcí, především těch, kterých se dotýká řešení odpadních vod, anebo je čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu. Pro pracovníky vodoprávních úřadů a pro projektanty, které přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK. 

Témata semináře

Volba vhodného řešení pro obec

Stav odkanalizování venkova. Možné varianty řešení a jejich hodnocení (příklad německých postupů LAWA).

NBS (přírodě blízká opatření – metodický materiál OSN)

Vegetační ČOV a další extenzivní způsoby, srovnání s klasickými řešeními. Návaznosti na opatření proti suchu.

PRVK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací

Jejich význam, zpracování návrhů a mechanismus schvalování. Vliv na proces vyjadřování a schvalování jednotlivých opatření a dotace.

Legislativa

Změny zákona O vodách v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod podzemních, problematika kalů v malém.

Technická řešení decentrálu – zejména lokalit s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod

Termíny a místa konání

30.01.2019 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2019 – Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
07.02.2019 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
12.02.2019 – České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
13.02.2019 – Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
19.02.2019 – Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2019 – Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
26.02.2019 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
28.02.2019 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4

Účastnický poplatek:

Vložné 400,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).

Přihlásit se můžete zde: http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

Informace k seminářům najdete zde: https://www.asio.cz/cz/venkov-a-odpadni-vody-prakticky

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

S přátelským pozdravem / Best regards

Michal Plotěný

Výkonný ředitel / CEO

Příspěvek byl publikován v rubrice Stavba. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.