Použití tepelných čerpadel v kombinaci s podlahovým topením či fotovoltaikou – dává smysl?

Snaha o maximální energetickou úsporu a samostatnost na rozvodné síti někdy žene majitele nemovitosti do situací, kdy investují do zařízení s velmi nízkou či zápornou návratností. Velmi často se v souvislosti se snižováním nákladů na teplo diskutuje o kombinacích tepelné čerpadlo + podlahové topení a tepelné čerpadlo + fotovoltaika. My si dnes ukážeme, jestli se v těchto případech jedná o dobře či špatně vynaložené peníze.

Podlahové topení

Tento způsob distribuce tepla je pro tepelná čerpadla jako stvořený. V porovnání s běžným radiátorovým systémem má zhruba stejnou sálavost tepla (60 % – 75 %), na vstupu však vyžaduje nižší teplo. Tímto dochází ke zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla, snížení počtu startů kompresorů, snížení spotřeby elektrické energie, a hlavně prodloužení životnosti čerpadla.

V zemích západní Evropy, kde je důraz na energetickou úspornost budov vyšší než v České republice, se dokonce objevují názory, že tepelné čerpadlo je jediný vhodný zdroj tepla pro podlahové vytápění.

Fotovoltaika

V situaci, kdy energii a následně teplo vyrábíte velmi levně právě za pomoci tepelného čerpadla, nedává již smysl do systému zapojovat fotovoltaiku. U malých solárních systémů se úspora na účtu za elektřinu pohybuje v řádu stokorun za rok, viz příklad níže.

Modelový příklad úspory při zapojení fotovoltaiky do topného systému

Položka Spotřeba energie Cena energie Úspora/náklady
Úspora solárního systému 1 890 kWh/rok 0,73 Kč/kWh                13 856,00 Kč
Spotřeba elektřiny oběhového čerpadla (50 W) 75 kWh/rok 2,20 Kč/kWh –                   165,00 Kč
Výměna nemrznoucí směsi (4 200 Kč po 7 letech) rozpočteno na rok –                   600,00 Kč
Ostatní servis a údržba (3 000 Kč po 10 letech) rozpočteno na rok –                   300,00 Kč
Skutečná roční úspora                    321,00 Kč

Někteří, spíše méně poctiví prodejci, kromě možnosti zapojení fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem argumentují i možností prodeje přebytečné energie do rozvodné sítě. I toto tvrzení je „na štíru“, a je nutné spočítat, jaký objem elektrické energie je schopno dané zařízení vyrábět v průběhu roku a zároveň s výkupní cenou, která je diktována trhem (tj. jednotlivé energetické společnosti od Vás mohou vykoupit energii za různou cenu).

Pokud bychom i zde odkazovali na zkušenosti našich západních sousedů, ve spolkových zemích bývalého západního Německa a Rakousku je kombinace fotovoltaika + tepelné čerpadlo sice využívána častěji, ovšem z důvodu snížení závislosti na elektrické energie z rozvodné sítě, a to je absolutní cena elektřiny v Německu v porovnání s Českou republikou vyšší o cca 108 %.

Příspěvek byl publikován v rubrice Vytápění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.