Trápí vás vlhké zdivo vaší stavby?

Vzlínající zemní kapilární vlhkost ohrožuje všechny stavby bez rozdílu, ať již se jedná o historické, moderní, komerční, soukromé či rekreační objekty. Způsob využití stavby nehraje pro přírodu roli a rovněž tak použitý stavební materiál. Vzlínající vlhkost zdiva a vlhkost stěn zkrátka lidstvo provází odpradávna bez ohledu na účel stavby, použité stavební technologie, ale zejména i bez ohledu na použitý stavební materiál.

Co je vzlínající vlhkost zdiva, která způsobuje vlhkost stěn

O zemní, kapilární vzlínající vlhkosti zdiva, která způsobuje vlhkost stěn a stavebních základů, hovoříme v případě, kdy zemní vlhkost v důsledku kapilární elevace vzlíná zdivem směrem vzhůru do stavby. U správně odizolovaného zdiva však tento jev nemůže nastat, ovšem velmi často se stává, že izolace stavby byla provedena v nedostatečném rozsahu, nebo byla hydroizolace proti vzlínání vlhkosti provedena neodborně či nekvalitně. Právě chybějící hydroizolace, nekvalitně provedená hydroizolace, nebo případně poškozená vodorovná nebo svislá izolace proti vlhkosti obvodového zdiva je tradiční příčinou pronikání vlhkosti do zdiva stavby.

Plíseň ve zdivu je významným indikátorem postupu vzlínající vlhkosti

Spolu s vlhkostí stěn se pak objeví i další nezvaný nájemník – totiž zdraví škodlivé plísně, kterým se ve vlhkých stavbách výborně daří, a tak se velmi rychle množí a vlhkým zdivem prostupují, až napadnou stavbu kompletně celou. Spolu s nebezpečnými plísněmi, jejichž výskyt se snoubí s alergiemi, vážným onemocněním dýchacích orgánů či závažnými kožními problémy. V této souvislosti je potřeba rovněž myslet na děti, které ve stavbě bydlí, či se v ní mohou pohybovat : Spory plísní a výtrusy hub totiž poletují vlhkou stavbou celou, a tak tedy nezáleží na tom, zda se plíseň vlhkého zdiva stavby projevuje pouze v její části, která se nám může zdát na první pohled zanedbatelná. Plíseň ve zdivu je však výrazným indikátorem, že se ve stavbě již kapilární vlhkost projevila !

Vlhkost zdiva je tradičním projevem vzlínání vody z podloží stavby

Na tomto místě je pak třeba podotknout, že vlhkost zdiva způsobená vzlínáním vody z podloží stavby je tradičním problémem všech staveb, které vodorovné zemní izolace buď vůbec nemají, nebo jsou tyto již stářím nefunkční  – vzlínání vlhkosti se zkrátka nelze vyhnout – jedná se o přirozený fyzikální proces, jehož zákony jsou pevně dané a my těchto zákonů využíváme, pokud se potřebujeme vlhkosti stěn zbavit, tedy vzlínající vlhkost ze zdiva odstranit a stavbu a její zdivo proti opětovnému vzlínání vlhkosti zabezpečit. Tímto opačným procesem pak nazýváme hydroizolací objektu – izolaci stavby proti vzlínání vlhkosti.

Co je možné učinit pro odstranění vhkosti ze stěn a podloží stavby

Co však můžeme učinit, pokud se již vzlínající vlhkost ve stavbě projevila a my můžeme již jen sledovat postup vlhkosti, která bude mít, pokud se jí nezabrání v dalším postupu zdivem stavby, výrazný vliv na její rychlou destrukci ? Nejdůležitějším úkolem je zabránit vlhkosti v jejím dalším pronikání do zdiva a co nejdříve ji odstranit. K tomuto procesu je určeno mnoho metod, které jsou však pro stavbu často destruktivní podobně jako vlhkost sama, často narušují její statiku a jsou velmi často neúměrně finančně nákladné. Jedna metoda však dokáže vlhkost ze zdiva a z podloží stavby odstranit rychle, efektivně, levně, ekologicky a především bez stavebních zásahů nebo chemikálií. Touto metodou je elektroosmóza DryPol® systém.

Elektroosmóza DryPol® systém – ekologický lék na vlhkost zdiva.

DryPol® systém odstraní vlhost ze zdiva na základě pevně daných fyzikálních zákonů.

DryPol® funguje na elektrofyzikálním principu elektroosmózy, kdy využívá kapilární elektroforézy: počítačovým čipem řízené zařízení polarizuje vodu ve zdivu, což má za následek, že se vrací svou přirozenou cestou zpět do podloží stavby odkud se do zdiva dostala. Není tedy potřeba destruktivní stavební zásahy, není potřeba pracovat s chemikáliemi a není nutné přístroj jakýmkoliv způsobem ovládat. Voda obsažená ve zdivu se vrátí kapilárami zpět do půdy nejdéle do tří let od zahájení provozu přístroje: dle stovek referencí jsme však schopni potvrdit, že k vysušení stavby dochází zpravidla do druhého roku od zahájení a bezchybné funkce přístroje pro odstranění vlhkosti zdiva, od zahájení provozu technologie DryPol®. Přejete-li si mít suchý, zdravý a čistý dům, využijte systém DryPol® a těšte se spolu s Vaší stavbou na stěny bez vlhkosti a plísní.

Elektroosmóza systémem DryPol® – skutečný lékař Vašeho zdiva.

DryPol® system – lék na vlhké zdivo staveb postižených vzlínající vlhkostí.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Stavba, Vytápění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.