TEPELNĚ IZOLAČNÍ LUXFERY realitou u LUXFERY.net …

LUXFERY.net představují jedinou plně certifikovanou tepelně izolační sklobetonovou konstrukci z luxfer na českém trhu s koeficientem prostupu tepla menším než 1,5 Wm2K1 .

Jak k tomu došlo ?

Aź do nedávna se tradovaly informace mezi odbornou veřejností o velice špatné tepelné izolaci luxfer, resp. luxferových konstrukcí. Izolační vlastnosti luxferových konstrukcí nebyly nejhorší. Součinitel prostupu tepla se pohyboval někde ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení, což odpovídá dnes standardnímu oknu. Požadavky na tepelnou izolaci však společně s požadavky na zateplení budov rostly a luxferovým konstrukcím se nedařilo těmto požadavkům vyhovět.

Celý problém byl dán především konstrukčními vlastnostmi. Luxferové konstrukce mají totiž standardně nepřerušený tepelný most, což v praxi neznamená nic jiného, než že ve spárách dochází k promrzání. Spáry jsou totiž díky kombinaci betonu a ocelového armování velmi dobrým vodičem tepla.

Východiskem ke zlepšení izolačních vlastností tak mohlo být přerušení tepelného mostu konstrukce nebo nahrazení zdícího materiálu ( malta, beton) materiálem tepelně izolačním. Bohužel použití běžných tepelně izolačních malt přináší problémy především v oblasti konstrukční pevnosti luxferových konstrukcí, která je jejich velkou předností. Dostupné speciální tepelně izolační tvárnice zase přináší zajímavou hodnotu součinitele prostupu tepla U= 1,5 Wm2K1 u samotné tvárnice, ale v kombinaci s klasickými materiály na vyzdění pak kumulovanou hodnotu součinitele prostupu tepla celé konstrukce kolem 1,9-2 Wm2K1, která není dostačující současným požadavkům na zateplení budov. U obou postupů pak dochází k navýšení ceny, které dělá takové konstrukce na Českém trhu prakticky neprodejné.

Zvyšující se poptávka po luxferových konstrukcích se součinitelem tepla do 1,5 Wm2K1 nás vedla k zamyšlení a stanovení si cílů k dosažení parametrů

–       Součinitel prostupu tepla < 1,5 Wm2K1
–       Pevnost a pružnost konstrukce odpovídající standardnímu řešení
–       Přerušení tepelného mostu u skleněných tvárnic
–       Cena akceptovatelná pro zákazníky na Českém trhu

Nakonec jsme spojili oba postupy uvedené výše. Navržením vlastní konstrukce tvárnice s přerušeným tepelným mostem v kombinaci se speciální tepelně izolační maltou splňující požadavky na celkovou pevnost a pružnost luxferové konstrukce.

Vznikla tzv. „zdvojená konstrukce“  osazená tvárnicemi s přerušeným tepelným mostem, tedy konstrukční systém BLOCKTHERM se součinitelem prostupu tepla menším než 1,5 Wm2K1 a to na celé konstrukci .

Všechny parametry byly s ohledem na požadavky investorů otestovány v certifikované zkušebně a výsledné parametry potvrzeny. Naměřená a certifikovaná hodnota součinitele prostupu tepla je 1,45 Wm2K1 a hodnota tepelného odporu 0,52 m2kW-1.

V současné době tedy již nic nebrání ve využití BLOCKTHERM luxferových – sklobetonových konstrukcí v obvodových pláštích zateplených budov. S ohledem na technologii výroby, která zůstala prakticky nezměněná, jsem schopni vyhovět požadavků na dodávku atypických oken do rozměrů 3x2m a v případě skládání různých rozměrových modulů pak prakticky jakémukoli rozměru či tvaru.

Samozřejmě vždy je třeba konzultovat každé jednotlivé řešení a navrhnout optimální rozvržení konstrukce a technologický postup montáže. LUXFERY.net Vám v této oblasti poradí a konstrukce navrhnou zcela ZDARMA.

Pro modulové instalace jednotlivých oken menších rozměrů pro Vás LUXFERY.net připravili nabídku rozměrové řady panelů – THERM MODUL. Jedná se o již hotová okna typizovaných rozměrů pro jednouchou montáž na stavbě. Okna je také možné objednat i prostřednictvím e-shopu a zaslat paletovou přepravou přímo na místo realizace kamkoliv po CR.

LUXFERY.net Vám také zajistí kompletní realizaci tepelně izolačních sklobetonových konstrukcí z luxfer na Vaší stavbě a to vč. veškeré potřebné mechanizace ( jeřáb, plošina, hydraulická ruka atd.) a prostředků (lešení, pomocné konstrukce, doprava atd.) se zárukou v délce min. 3 let. Provedeme i vybourání starých konstrukcí a to vč. potřebných zednických přípomocí a úprav.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dům a byt, Interiér, Koupelny, Kuchyně, Stavba. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.